Selo Duletići eho prošlih vremena

Stara Crna Gora podrazumijevala je oblast prvobitne Crne Gore koju su činile četiri nahije: Katunska, Riječka, Crmnička i Lješanska. Pored navedenih tradicionalnih nahija, do poznatog Požarevačkog mira (1718), postojala je i peta crnogorska nahija smještena u podlovćenskoj Crnoj Gori, okrenutoj prema moru, koju su „sastavljala tri plemena-Maini, Pobori i Brajići. VIŠE…

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − 5 =