Butua.com je projekat koji za cilj ima promovisanje bogatog kulturnog i istorijskog nasljedja grada Budve. Stari naziv za Budvu je bio Butua.. i to je naziv ovog web sajta. Svi koji žele saznati više o kulturi i kulturnom turizmu Budve, mogu posjetiti sajtwww.butua.com