Butua

Butua.com je projekat koji za cilj ima promovisanje bogatog kulturnog i istorijskog nasljedja grada Budve. Stari naziv za Budvu je bio Butua.. i to je naziv ovog web sajta. Sajt je pokrenut 2007. godine. Uviđajući njegov značaj, svih godina koje su za nama, ovaj projekat je imao i ima podršku Opštine Budva kroz program finansiranja nevladinih organizacija. Svi koji žele saznati više o kulturi i kulturnom turizmu Budve, mogu posjetiti sajt www.butua.com