Montenegrina

Jedan od najvažnijih projekata na kojem radi naša organizacija jeste internet portal crnogorske kulture “Montenegrina”. U sklopu ovog portala o kulturi funkcioniše online magazin, koji se bavi pitanjima moderne crnogorske kulturne scene, problemima u kulturi i očuvanju nasljeđa, prezentovanju mladih stvaralaca i sličnim temama, a u okviru portala funkcioniše i “digitalna biblioteka crnogorske kulture i nasljedja”, u kojoj se mogu pronaci mnogobrojni materijali i na hiljade stranica knjiga, članaka, reportaža, fotografija i drugog sadržaja. Projekat prezentovanja sveobuhvatne crnogorske kulture i tradicije je naš doprinos da svijetu predstavimo bogato nasljeđe koje Crna Gora ima. Težićemo da u projekat uključimo sve relevantne institucije, zavode i organizacije, koje se bave sličnim djelatnostima, i na taj način napravimo što veću bazu podataka koja će biti dostupna milionima ljudi širom planete. Više o svemu na www.montenegrina.net