Projekat „Montenegrina – kulturna kapija Crne Gore“ na konkursu „Raznolikost izraza nezavisne kulturne scene“

Na samom kraju aprila 2018. godine, Ministarstvo kulture Crne Gore raspisalo je Konkurs “Raznolikost izraza nezavisne kulturne scene”.  Konkurs je namijenjen za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblastima umjetnosti i kulture.

Konačno, raspodjela sredstava za nevladine organizacije čiji su projekti iz oblasti umjetnosti i kulture, vraćena je pod okrilje Ministarstva kulture što je sasvim prirodno za ovakve vrste projekata. Ovakvom odlukom stvaraju se mogućnosti za kvalitetniji uvid u sve kandidovane projekte.

Continue reading
Posted in English | Tagged , , , | Leave a comment

JAVNI KONKURS „Raznolikost izraza nezavisne kulturne scene“

 

Crna Gora
MINISTARSTVO KULTURE

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini (“Službeni list CG“, br. 83/17) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva kulture,objavljuje
JAVNI KONKURS
„Raznolikost izraza nezavisne kulturne scene“
za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblastima
umjetnosti i kulture
Pozivaju se nevladine organizacije koje imaju kapacitete i iskustvo da prijave projekte/programe na ovaj konkurs kojim mogu doprinijeti realizaciji prioriteta utvrđenih Zakonom o kulturi i Programom razvoja kulture Crne Gore 2016 – 2020. u oblastima umjetnosti i kulture.

Continue reading

Posted in English | Tagged , , | Leave a comment