Prezentovanje stvaralaštva dr Radomira Raša R. Milovića

Poštovani pośetioci,

sa velikim zadovoljstvom najavljujemo da ćemo u narednom periodu predstaviti dio naučnog opusa dr Radomira Raša R. Milovića. Uvažavajući prirodu portala Montenegrina, tj. oblasti koje su na njemu zastupljene, posebna pažnja biće usmjerena na one djelove njegovog opusa koji su u potpunom saglasju sa koncepcijom portala. Naravno, bilo bi neopravdano uskratiti mogućnost dobijanja potpunih informacija o autoru onim pośetiocima koji to žele, pa ćemo u ovom prvom prilogu osim osnovnih biografskih podataka dati i kompletnu bio-bibliografiju autora. VIŠE

Related Posts