Podgorica – Izložba “Crnogorsko ćirilsko štamparstvo XV i XVI vijeka”

Matica crnogorska je prošle godine u saradnji sa Ministarstvom kulture i Glavnim gradom Podgorica realizovala izložbu Crnogorsko ćirilsko štamparstvo, povodom jubileja 525 godina od štampanja Oktoiha prvoglasnika  (Crnojevića štamparija) i 500 godina od štampanja Psaltira Služabnika (prvih knjiga iz štamparije Božidara Vukovića Podgoričanina). Ova zapažena izložba predstavljena je u više crnogorskih gradova ali i u glavnom gradu Bugarske – Sofiji, đe je u saradnji sa Bugarskom akademijom nauka bila izložena u Nacionalnoj biblioteci, povodom obilježavanja 150 godina Bugarske akademije nauka. VIŠE

Related Posts