Nikolina Đurović – Vasilisa u zemlji čuda

Žena. Eva i Marija. Grešnica i iskupiteljka. Kći i roditeljka. Ropkinja i vladarica. Očajnica i Blaženka. Arhetipski obrazac svake žene. Žena u ženi. Žena. Afrodita i Psiha. Ljepota i plodnost. Jedinstveni potencijal žene. Žena kao žena mijenja se i stari, majka kao majka ne mijenja se i ne stari. Misija žene je uzvišena. Prokreacija kao fantastična kreacija. Dvoje kao jedno, od jednog još jedno, dvoje u jednom. Obraćenje nižeg u više, Erosa u Agape, slasti u žrtvu… VIŠE

Related Posts