Božidar Proročić – Sjećanje na velikana crnogorskog glumišta Branislava Vukovića

Crna Gora je uvjek imala one rijetke pozorišne glumce koji su svoj jaki lični pečat stvaralaštva ostavili na Crnogorskoj kulturnoj sceni. Jedan od takvih doajena je bio Branislav Vukovć glumac koji je svoj izuzetan dar i energiju koju je posjedovao pretočio na Crnogorskoj pozorišnoj sceni dajući svoje najbolje godine života CNP-u a samim tim i crnogorskoj publici. Branislav Vuković je svojim, ulogama istakao značaj  pozorišne umjetnosti on nije želio da prodire u svijet glumačkih mistifikacija i aluzija već da obznanjuje vječne istine, da prikaže različite karakerizacije uloga koje su se stapale kroz različite stadijume samih pozorišnih komada. VIŠE

Related Posts