Projekti

montenegrocult_upoznaj_animJedan od najvažnijih projekata na kojem radi naša organizacija jeste internet portal crnogorske kulture “Montenegrina”. U sklopu ovog portala o kulturi funkcioniše online magazin, koji se bavi pitanjima moderne crnogorske kulturne scene, problemima u kulturi i očuvanju nasljeđa, prezentovanju mladih stvaralaca i sličnim temama, a u okviru portala funkcioniše i “digitalna biblioteka crnogorske kulture i nasljedja”, u kojoj se mogu pronaci mnogobrojni materijali i na hiljade stranica knjiga, članaka, reportaža, fotografija i drugog sadržaja. Projekat prezentovanja sveobuhvatne crnogorske kulture i tradicije je naš doprinos da svijetu predstavimo bogato nasljeđe koje Crna Gora ima. Težićemo da u projekat uključimo sve relevantne institucije, zavode i organizacije, koje se bave sličnim djelatnostima, i na taj način napravimo što veću bazu podataka koja će biti dostupna milionima ljudi širom planete. Više o svemu na www.montenegrina.net

znak_butuaButua.com je projekat koji za cilj ima promovisanje bogatog kulturnog i istorijskog nasljedja grada Budve. Stari naziv za Budvu je bio Butua.. i to je naziv ovog web sajta. Svi koji žele saznati više o kulturi i kulturnom turizmu Budve, mogu posjetiti sajt www.butua.com

open montenegro new logoPogledajte projekat koji je inicirala naša organizacija. Pokrenut je sa ciljem umrežavanja gradjana Crne Gore i Evrope. Projekat se bavi promovisanjem veza Crne Gore i Evropske Unije, i uglavnom će biti fokusiran na informisanje građana i organizacija koje žele da uspostave saradnju i rade na interesantnim projektima sa ljudima iz drugih krajeva Evrope, i na taj način zajednički promovišu demokratiju, progresivne ideje, evropsku kulturu i vrijednosti, jednakost medju svim ljudima, slobodu medija i vladavinu prava, ekonomski razvoj, kao i što veću aktivnost gradjana u društvenom životu Crne Gore i Evrope. Posjetite sajt…

markica_sajta_servis_aMeđu mnogobrojnim aktivnostima koje preduzima naša organizacija, jeste i pomoć u afirmaciji proizvodnih djelatnosti, zanata, servisa i drugih uslužnih djelatnosti na internetu. Osim toga nastojimo da istaknemo one djelatnosti koje nijesu direktno vezane za primjenu novih informatičkih tehnologija a posebno prezentovanja na internetu. Na ovaj način želimo da kod ljudi, koji se bave ovim djelatnostima stvorimo naviku korišćenja interneta, kao sredstva za poslovanje. Iz tih razloga smo napravili ovaj sajt, na kojem svi zainteresovani pojedinci, zanatske radionice, servisi, mala i srednja preduzeća mogu potpuno besplatno predstaviti svoju djelatnost. Na sajtu smo omogućili i opširnije predstavljanje zainteresovanim firmama ili pojedincima uz simboličnu nadoknadu/donaciju, kako bi unaprijedili i održavali ne samo ovaj, već i druge projekte koje naša NVO vodi. Adresa ovog sajta je www.servisicg.com

ecomontenegro_markicaJedan od značajnijih projekata na kojem je radila naša organizacija, jeste pravljenje crnogorskog ekološkog portala. Zamišljen je kao pravi online centar koji će okupiti sve postojeće izvore informacija i resurse o održivom razvoju Crne Gore. Takođe, omogućili smo besplatnu prezentaciju ostalim organizacijama i institucijama koje se bave ekologijom, eko turizmom i proizvodnjom zdrave ekološke hrane. Nažalost zbog nedostatka bilo kakvih sredstava kao i obima drugih projekata, bilo je nemoguće nastaviti sa volonterskim održavanjem ovog vrlo posjećenog i kvalitetnog internet sajta.

Do sada smo pomogli da se sljedeće prezentacije beslatno nadju na internetu:

Budvanska klapa “Harmonija”

Tehnika-informatika.com

Muzička škola – Budva

Nevladino udruženje “Civil Alternative”

Udruženje filmskih stvaralaca CG