Projekti

montenegrocult_upoznaj_anim

Jedan od najvažnijih projekata na kojem radi naša organizacija jeste internet portal crnogorske kulture “Montenegrina”. U sklopu ovog portala o kulturi funkcioniše online magazin, koji se bavi pitanjima moderne crnogorske kulturne scene, problemima u kulturi i očuvanju nasljeđa, prezentovanju mladih stvaralaca i sličnim temama, a u okviru portala funkcioniše i “digitalna biblioteka crnogorske kulture i nasljedja”, u kojoj se mogu pronaci mnogobrojni materijali i na hiljade stranica knjiga, članaka, reportaža, fotografija i drugog sadržaja. Projekat prezentovanja sveobuhvatne crnogorske kulture i tradicije je naš doprinos da svijetu predstavimo bogato nasljeđe koje Crna Gora ima. Težićemo da u projekat uključimo sve relevantne institucije, zavode i organizacije, koje se bave sličnim djelatnostima, i na taj način napravimo što veću bazu podataka koja će biti dostupna milionima ljudi širom planete. Više o svemu na www.montenegrina.net

znak_butua

Butua.com je projekat koji za cilj ima promovisanje bogatog kulturnog i istorijskog nasljedja grada Budve. Stari naziv za Budvu je bio Butua.. i to je naziv ovog web sajta. Svi koji žele saznati više o kulturi i kulturnom turizmu Budve, mogu posjetiti sajt www.butua.com

open montenegro new logo

Pogledajte projekat koji je inicirala naša organizacija. Pokrenut je sa ciljem umrežavanja gradjana Crne Gore i Evrope. Projekat se bavi promovisanjem veza Crne Gore i Evropske Unije, i uglavnom će biti fokusiran na informisanje građana i organizacija koje žele da uspostave saradnju i rade na interesantnim projektima sa ljudima iz drugih krajeva Evrope, i na taj način zajednički promovišu demokratiju, progresivne ideje, evropsku kulturu i vrijednosti, jednakost medju svim ljudima, slobodu medija i vladavinu prava, ekonomski razvoj, kao i što veću aktivnost gradjana u društvenom životu Crne Gore i Evrope. Posjetite sajt…

markica_sajta_servis_a

Među mnogobrojnim aktivnostima koje preduzima naša organizacija, jeste i pomoć u afirmaciji proizvodnih djelatnosti, zanata, servisa i drugih uslužnih djelatnosti na internetu. Osim toga nastojimo da istaknemo one djelatnosti koje nijesu direktno vezane za primjenu novih informatičkih tehnologija a posebno prezentovanja na internetu. Na ovaj način želimo da kod ljudi, koji se bave ovim djelatnostima stvorimo naviku korišćenja interneta, kao sredstva za poslovanje. Iz tih razloga smo napravili ovaj sajt, na kojem svi zainteresovani pojedinci, zanatske radionice, servisi, mala i srednja preduzeća mogu potpuno besplatno predstaviti svoju djelatnost. Na sajtu smo omogućili i opširnije predstavljanje zainteresovanim firmama ili pojedincima uz simboličnu nadoknadu/donaciju, kako bi unaprijedili i održavali ne samo ovaj, već i druge projekte koje naša NVO vodi. Adresa ovog sajta je www.servisicg.com

ecomontenegro_markica

Jedan od značajnijih projekata na kojem je radila naša organizacija, jeste pravljenje crnogorskog ekološkog portala. Zamišljen je kao pravi online centar koji će okupiti sve postojeće izvore informacija i resurse o održivom razvoju Crne Gore. Takođe, omogućili smo besplatnu prezentaciju ostalim organizacijama i institucijama koje se bave ekologijom, eko turizmom i proizvodnjom zdrave ekološke hrane. Nažalost zbog nedostatka bilo kakvih sredstava kao i obima drugih projekata, bilo je nemoguće nastaviti sa volonterskim održavanjem ovog vrlo posjećenog i kvalitetnog internet sajta.

Uvođenjem reformisanog osnovnog obrazovanja došlo je do znatnih promjena kod svih nastavnih predmeta. Svakako, te promjene nijesu mimoišle ni nastavni predmet Tehničko obrazovanje koji se na početku reformisanog procesa zove Tehnika i informatika. Pod tim nazivom postojao je ovaj predmet do septembra 2011. godine. Tada se predmet dijeli na dva nova Osnovi tehnike koji se izvodi u petom i sedmom razredu i Informatika u šestom.

Od septembra 2017. godine dolazi do novih izmjena, tako da se predmeti Osnovi tehnike i Informatika ponovo spajaju u predmet pod nazivom Informatika sa tehnikom. 

Uzimajući u obzir obim promjena, uticaj sadržaja ovog predmeta na informatičku pismenost učenika i njihovo dalje školovanje, pokretanjem ovog sajta nastojimo da pomognemo učenicima, i ne samo njima, u savladavanju neophodnih sadržaja za normalno korišćenje novih tehnologija.

Smatramo veoma značajnim da se na ovaj način, putem najsavremenijeg medija današnjice – interneta, upoznaju roditelji đece koja pohađaju školu, kao i ostali zainteresovani iz lokalne i šire društvene zajednice sa značajem ovog nastavnog predmeta. Više o ovome na www.tehnika-informatika.com 

Do sada smo pomogli da se sljedeće prezentacije beslatno nadju na internetu:

Budvanska klapa “Harmonija”

Muzička škola – Budva

Nevladino udruženje “Civil Alternative”

Udruženje filmskih stvaralaca CG