Vladimir Lajović – Sv. Petar Cetinjski i lažna religioznost

O sv. Petru Cetinjskom ostade zapisano da je vodio jedan mali narod iz ropstva u slobodu, iz bezakonja u državu prava, iz bezbožnosti i plemenskih sujevjerja u hrišćansku vjeru. To njegovo vođstvo bješe jedna velika borba sa “vješticama” i jedno sveopšte stradanje i raspeće ovog božjeg sluge izmedju neprijatelja spolja i zla domaćega. Vladika u svojim memoarima i poslanicama posljednjih­ godina života na zem­lji o tome piše “Ostara sam, više od zla i n­eposluha crnogorskoga­, nego li od mojijeh danah”.­ VIŠE

Related Posts