Otvorena izložba „Befriending the Abyss“ Jovane Vujović

U poneđeljak, 24. maja 2021. godine, u ULUCG u Podgorici otvorena je izložba konceptualne umjetnice, Jovane Vujović pod nazivom „Befriending the Abyss” (Sprijateljiti se sa ponorom). Ovom izložbom umjetnica je predstvaila umjetnički pristup koga karakteriše višemedijska produkcija: koncept, performans, instalacija, objekti, skulpture. Izložba je nastala kao rezultat ozbiljnog naučnog i umjetničkog istraživanja na master studijama na Univerzitatu umjetnosti u Poljskoj, odsjek vajarstvo. VIŠE

Related Posts