Nikolina Đurović: Dragoljub Beli Zlatičanin – Rizničar našeg vremena

  Ime upućuje na ličnost, a prezime na zajednicu, korijene i porijeklo, rečeno je odavno. O imenu Dragoljub zna se da je staro slavensko ime, složeno od osnova sa značenjem ,,drag“ i ,,ljubak“. Saznanje o prezimenu Zlatičanin navodi da je ono staropodgoričko, starovaroško prezime sa tradicijom dugom oko tri stotine godine. VIŠE

Related Posts