Miroslav Luketić – Ljubiša u crnogorskoj štampi

Ocjenjujući danas svu složenost zbivanja i odnooa u kojima se razvijala Ljubišina aktivnost kao izabranika Boke u Dalmatinskom saboru, poslanika u bečkom parlamentu, njegov društveni, javni i kulturni rad, njegovo književno djelo, možemo zaključiti da je bio tijesno povezan sa Crnom Gorom, što proističe iz etničkog i istorijskog jedinstva, iz težnji ka zajedništvu naroda Boke i Crne Gore. VIŠE…

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 1 =