Branka Bogavac – Od duhovnog blaga do društvenog preobražaja

Osvrt Branke Bogavac na knjigu “Njegoš, haos i preobražaj društva”, autora Dragoljuba Dragana Šarovića

U ovakva prelomna vremena, kakvo je nesumnjivo ovo u kome živimo, pitanje duhovnog preobražaja postavlja se sa više važnosti i dramatike. Jer se negdje kao u vazduhu osjeća da se nešto mijenja na dugi period, da je cijelo čovječanstvo ušlo u neku novu orbitu. Kao da ga više ništa ne može zaustaviti i odvratiti od nje. Dragoljub Dragan Šarovic u svojoj knjizi Njegoš, haos i preobražaj društva, u izdanju Medeona iz Podgorice, razmatra upravo to sudbinsko pitanje, oslanjajući se na poetsko djelo Njegoševo, nalazeći u njemu polaznu osnovu za one vrijednosti koje bi svaki suštinski preobaražaj trebalo da sadrži. VIŠE

Related Posts