Božidar Proročić – Osvrt na panoramu pjesništva Bošnjakinja Crne Gore ,,Lirski zinet”

Povodom međunarodnog dana maternjeg jezika koji se svuda u svijetu obilježava 21 februara moja malenkost i profesor crnogorskog jezika i književnosti Dijana Tiganj smo priredili prvu panoramu savremenog pjesništva Bošnjakinja Crne Gore ,,Lirski zinet.” Izdavači panorame su Crnogorski kulturni forum sa Cetinja i Centar za kulturu Petnica. Obostrani doprinos multikulturi i afirmaciji ženskog pisma ali i stvaralaštvu Bošnjakinja ogleda se kroz 23 autorke i to: Šefka Begović-Ličina, Bela Isović-Džogović, Ismeta R. Krcić, Muratka Ećo-Nurković, Esma Lukač-Muratović, Senka Rastoder, Mirsada Bibić-Šabotić, Mirveta Islamović. Mirsada Herović, Munevera Sutović, Nadija Rebronja, Dina Murić, Feratović Sajma, Mensura Adrović- Rastoder, Vildana Krcić, Selvija Ferizović, Šejla Hoti-Kajić, Dijana Tiganj, Amra Tahirović, Tea Selimaj, Zerin Murić, Amina Kuč, Jasmina Krcić. Ovom prilikom dajem izvod iz zajedničkog predgovora nas priređivača. VIŠE

Related Posts