Zorica Joksimović – Riječ iz kamena

 Nezapisana riječ, u kamenu okovana. Zazidana. Ostavljena da tihuje. I boluje. Inficirana virusom koji se širi i traži anemičnu tačku organizma. Da napadne gdje je najslabije. Srce ili pluća?! Pa se taloži  u vremenu. A kamen, kao element građenja, povezan je sa čovjekom riječju, nekim oblikom cikličke kristalizacije, odslikavanja poremećene ravnoteže, tog negdašnjeg, i ovog sadašnjeg. VIŠE

Related Posts