Učenici JU Srednja likovna škola „Petar Lubarda“ pośetili izložbene prostore Internacionalnog festivala za mlade “Re/Shaping The City”

Učenici JU Srednja likovna škola „ Petar Lubarda“ posjetili su izložbene prostore i upoznali se sa postavkama audio-vizuelnih instalacija, u okviru Internacionalnog festivala za mlade “Re/Shaping The City”. Festival je organizovala Prijestonica Cetinje, u saradnji sa “Ateljeom 22” i “Prince Claus fondacijom za kulturu i razvoj” iz Holandije, sa ciljem oživljavanja starih, napuštenih kuća, kroz nov način njihovog sagledavanja, interpretiranja i prenamjene. VIŠE

Related Posts