Poštovani pośetioci, u prethodnom periodu predstavili smo značajan broj mladih stvaralaca koji su svoju stvaralačku energiju usmjerili ka određenoj grani umjetnosti. Nastojali smo da zastupljene grane budu raznovrsne, pa su tako na stranicama Montenegrine, između ostalih, predstavljeni i umjetnici iz oblasti muzike, koji su svoj talenat i rad posvetili određenom muzičkom instrumentu.

S posebnim zadovoljstvom predstavljamo Tamaru Rađenović, mladu crnogorsku umjetnicu koja nam magiju muzike dočarava pomoću najstarijeg, najljepšeg i prirodnog instrumenta – pomoću glasa. Sopran Tamaru Rađenović, iako mladu, nije potrebno posebno predstavljati, pogotovo ne u inostranstvu, pa je ova prezentacija prvenstveno namijenjena našem govornom području. Relativno kratak vremenski period od početka nastupa, a veoma bogat angažman na poznatim svjetskim scenama i sa veoma poznatim umjetnicima dovoljno govori o njenom kvalitetu. Veoma je teško predstaviti sve Tamarine nastupe, osvrte kritike i slično, ali se nadamo da će i ovaj kraći prikaz biti dovoljan da se stekne prava predstava o njenom radu. Uživajte. VIŠE

Related Posts