Projekat „Montenegrina – kulturna kapija Crne Gore“ na konkursu „Raznolikost izraza nezavisne kulturne scene“

Na samom kraju aprila 2018. godine, Ministarstvo kulture Crne Gore raspisalo je Konkurs “Raznolikost izraza nezavisne kulturne scene”.  Konkurs je namijenjen za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblastima umjetnosti i kulture.

Konačno, raspodjela sredstava za nevladine organizacije čiji su projekti iz oblasti umjetnosti i kulture, vraćena je pod okrilje Ministarstva kulture što je sasvim prirodno za ovakve vrste projekata. Ovakvom odlukom stvaraju se mogućnosti za kvalitetniji uvid u sve kandidovane projekte.

Ono što posebno ohrabruje je što su u Konkursu jasno navedeni strateški ciljevi i prioritetni problemi za koje se očekuje da će biti riješeni realizacijom projekta, a koji će dominantno uticati na odluku o kvalitetu programa i visini dodijeljenih sredstava. Naravno, treba napomenuti da su i prethodni konkursi sadržavali određene stavke koje se odnose na korisnost programa i nedostatak nije bio u toj mjeri izražen zbog nedovoljnog broja jasno postavljenih strateških ciljeva, već u dosljednoj primjeni datih uslova konkursa. Nadamo se da se određene prakse iz prethodnog perioda, neće prenositi na donošenje odluka po ovom Konkursu i da će konačno osnovni uslov za dobijanje sredstava biti kvalitet kandidovanog projekta po unaprijed datim uslovima.

Naša nevladina organizacija svoje projekte realizuje online, tj. preko određenih portala na internetu. Na ovogodišnjem Konkursu po prvi put se pominju i takve mogućnosti (elektronski časopisi za kulturu i umjetnost; prezentacija pokretne, nepokretne i nematerijalne kulturne baštine; dizajn i objavljivanje štampanih i elektronskih publikacija), pa smo dodatno ohrabreni da se konačno i u Crnoj Gori, kao svuda u svijetu shvata značaj najmoćnijeg medija današnjice – interneta. Projekat sa kojim smo konkurisali “MONTENEGRINA – KULTURNA KAPIJA CRNE GORE“ realizujemo preko internet portala Montenegrina.net.

Related Posts