Planinski prevoj Krstac na Njegušima

Lovćen kao drevna planina okružen je planinskim vrhovima i prevojima koji kao niska od bisera gledaju prema Bokokotorskom zalivu, starom gradu Kotoru, ali i prema drugim starim primorskim gradovoma Budvi, Risnu, Tivtu. Planinski prevoj je ulegnuti dio planine ili grebena, kroz koji obično vodi put. Planinski prevoj Krstac je predstavljao važnu vezu trgovcima, vojnicima, migratornim kretanjima i trgovačkim karavanima, imao je ključnu ulogu u ratovima, i bio izuzetna i značajna strateška i vojna tačka. Plnainski prevoj Krstac nalazi se na 927 mnv u sklopu NP ,,Lovćen”. Krstac je prevoj na zapadnom obodu Njeguša, koji dijeli ovu pitomu dolinu od Bokokotorskog zaliva. Prevoj razdvaja primorski od kontinentalnog dijela ovog istorijskog jezgra Crne Gore. Od Krsca do drevnog grada Kotora postoji poznati put koji se serpentinama spušta niz Kotorske strane, izgrađen u periodu vladavine Austrougarske monarhije. U blizini tog puta postoji i pješačka (karavanska) staza kod sela Žanjev Do na 1266 mnv koja je vjekovima bila saobraćajna spona između Njeguša i Kotora. VIŠE

Related Posts