Miraš Martinović – Metafora velike borbe: 78 godina od smrti pjesnika Ivana Gorana Kovačića

Jama je napisana, pjesnik neće dočekati njeno izdanje koje se pojavilo 1944, umnožava se na šapirografima, šalje borcima. Na položjima kod Tapuškog, glumac Vjekosalv Afrić, recituje poemu ranjenicima Prve proleterske. VIŠE

Related Posts