Suočeni sa nekim nepredviđenim situacijama, sve češće se dešava da se redovna nastava zamjenjuje online nastavom. Pri tome se koriste razne aplikacije i mogućnosti društvenih mreža da bi se ostvario željeni cilj. Pripremili smo nekoliko predavanja predviđenih za učenike petog razreda, kako bi im olakšali praćenje ovog vida nastave. U ovom predavanju obuhvaćene su komponente računara sa jasnim razvrstavanjem na ulazne, izlazne i ulazno izlazne. VIŠE

Related Posts