Knjiga ,,Škola i moć medija” mr Zorana Boškovića pred čitalačkom publikom Crne Gore

Krajem aprila 2021. godine izašla je iz štampe knjiga ,”Škola i moć medija” mr Zorana Boškovića. Izdavač je Javna ustanova Narodna biblioteka ,,Stevan Samardžić” iz Pljevalja, koja je prepoznala aktuelnu temu u vremenu pandemije korona virusa i kako  se ista odrazila na obrazovni sistem i uticaj medija. Knjiga je štampana u štampariji Obod AD sa Cetinja u 300 primjeraka. Recenziju je napisao mr Željko Rutović a lekturu i korekturu je uradila direktorica Biblioteke Đina Bajčeta. Pripremu za štampu, prelom i tehničko rješenje korica uradio je Blažo Milić sa Cetinja. VIŠE

Related Posts