Fotoreportaža – Gornja Lastva

Vrmac je poluostrvo koje razdvaja Kotorski od Tivatskog zaliva. Sa obje strane Vrmca, zbog niza povoljnih uslova, nikla su naselja od kojih su neka stara i po nekoliko vjekova. Promjena ekonomskih uslova, načina privređivanja i sl. uslovili su da su pojedina od tih naselja danas napuštena. To je karakteristika sa naseljima koja se nalaze na većoj visini u odnosu na obalni pojas. Gornji Stoliv i Gornja Lastva su najbolji primjeri za takvu vrstu naselja i ekonomskih migracija koje su se dešavale u prethodnom periodu. Stanovnici ovih mjesta su se selili ka obali, tako da od nekad gusto naseljenih, danas imamo naselja bez stanovnika. VIŠE

Related Posts