Jedna od osnovnih funkcija računara je skladištenje (snimanje, čuvanje) dokumenata. Od pravilne organizacije skladištenja dokumenata zavisi koliko ćemo ih lako ili teško kasnije kad nam zatrebaju pronaći. U ovom video predavanju objašnjen je postupak kreiranja foldera kao i postupak snimanja dokumenata (fajlova). VIŠE

Related Posts