Dušan Stijović: Foto esej – More

Uvijek me zbuni glas mora i dah njegovih talasa. Došavši na more sa brda dalekih sto kilometara vazdušne linije na njegove kamene hridi koje beskrajno glođe sve mi to budi divljenje. Kamene kuće čudno ćute, sve je blijedo i prozirno sa prikrivenom tajnom prošlosti. VIŠE

Related Posts