Dušan Govedarica – ,,Barba“, najnoviji roman Ljubomira Mudreše

Iskonski posvećen lijepom kazivanju, nepresušnom snagom talenta, realnim slikanjem života, i ovaj put Ljubomir Mudreša postavio je pred čitatelja (ne)lako rješivu zagonetku, u obliku pitanja: ,,šta je život“. On je odgonetnuo jedan istiniti životok, slikajući  u ,,Barbi“ ljude najrazličitijih životnih sudbina, pripovijedajući o tim ljudskim sudbinama svojih junaka. Učinio  je to vjerodostojno, slikajući živopisno, učininkovito crtajući svoje junake iz romana, prepisujući život. VIŠE

Related Posts