„Đude“ popularizuju pjevanje „na glas“ kroz dva velika projekta

Projekat „Jačanje kapaciteta za prenošenje ženskog vokalnog nasljeđa Crne Gore – prva etapa“ koji je podrazumijevao početni nivo revitalizacije tradicionalnog (narodnog) pjevanja „u sekundama“, ponegdje poznatijeg i kao pjevanje „na glas“, uspješno je realizovan od 19. do 30. juna na Cetinju i u Kotoru. Nosilac projekta bilo je NVU CIRTIP iz Kolašina, dok su partneri bili KUD „Njegoš“ sa Cetinja i FA „Nikola Đurković“ iz Kotora. Finansiran je na konkursu Ministarstva za prosvjetu, nauku, kulturu i sport  Crne Gore za raspodjelu sredstava NVU. VIŠE

Related Posts