Dragoljub Dragan Šarović – Kako prevazići destruktivne podjele u Crnoj Gori? – drugi dio

Ovaj članak je nastavak rada na istu temu, koji je ranije objavljen na www.montenegrina.net, i jednim dijelom se zasniva na učenju američkog profesora Dr Ichak Kalderon Adizes-a, jednog od vodećih svjetskih filozofa i gurua menadžmenta organizacijama, uključujući i državu. VIŠE

Related Posts