Dr Živko A. Đurković i dr Radomir R. Milović – Stevan Milović hajdučki harambaša

U prethodnom periodu objavili smo biobibliografiju Radomira R. Milovića i najavili da ćemo predstaviti dio njegovog naučnog opusa prikazanog kroz “POSEBNA IZDANJA”. Predstavljanje počinjemo knjigom koja govori o hajdučkom harambaši Stevanu Miloviću, koja je izdata u koautorstvu sa dr Živkom A. Đurkovićem. Prvo izdanje štampano je 1998. godine. VIŠE

Related Posts