Božidar Proročić – Radovan Radonjić kontinuitet posvećenosti Crnoj Gori

Radovan Radonjić pripada onim izdanica Crnogorskih intelektulaca, koji su sa područja stare Crne Gore, i njegovih rodnih Njeguša vinuli sebe visoko na intelektulanu i političku scenu. Njegov besprekoran intelektualni ali i politički angažman, dali su lični pečat Crnoj Gori. I danas kada je prešao osmu deceniju života sa istim žarom, svojom autentičnom retorikom, objavljuje knjige, drži predavanja, učestvuje u debatama, i sagledavanju društvene i političke scene i procese u Crnoj Gori ali i u okruženju. VIŠE

Related Posts