Bar – Izložba slika “Pariske reminiscence” Slobodana Boba Slovinića

U galeriji Velimir A. Leković u Baru, u petak, 19. juna 2020. godine, otvorena je izložba slika “Pariske reminiscence” Slobodana Boba Slovinića. Radovi predstavljeni na ovoj izložbi nastali su u oktobru 2017. godine, tokom autorovog boravka u Parizu. Izložbu prati kolorni katalog u kojem se nalazi tekst upravnika Galerije dr Miluna Lutovca o ovoj izložbi, prikaz izabranih radova i biografija autora. VIŠE

Related Posts