32. Festival „Grad teatar“


Ljeto je vrijeme festivala koji se održavaju u skoro svim gradovima na primorju. Grad teatar je jedan od starijih i poznatijih festivala koji se svake godine održava u Budvi. Kao i prethodnih godina, najave za dešavanja na ovom festivalu objavljivaćemo na portalu Montenegrina.net, a izvještaje sa istih na portalu Butua.com. VIŠE

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve − nine =